Vårt miljöarbete

Vårt bidrag till en bättre miljö

På Uppercut.se gör vi vårt bästa för att minska förbrukningen av jordens resurser. Alla som arbetar här vet om vår miljöpolicy och hur vi ska arbeta för att bli mer miljövänliga. Konkret betyder detta exempelvis att emballaget ska vara återvinningsbart, vid inköp ska miljöaspekter vägas in och att onödig förbrukning av el på kontoret inte accepteras. Vårt miljöarbete är något som utvecklas för varje år och vi gör allt vi kan för att ta hand om den planet vi lever på.